HS Eigedom

HS Eigedom utviklar attraktive tomter til nærings- og bustadprosjekt

Vi har brei eigedom- og entreprenørkompetanse med fokus på prosjektleiing, styring og organisering. Vi erverar tomter som vert utvikla til nærings- og/eller bustadprosjekt. Eigedomsutvikling i HS Eigedom skjer i samarbeid med eksterne partar. Vi nyttar spisskompetanse i HS innan bygg og entreprenørverksemd for å utvikle kostnadseffektive, miljøvenlege og framtidsretta løysningar. Prosjekta innan eigedomsutvikling er hovedsakeleg geografisk plassert der HS har entreprenørverksemd.
Kontakt
Knut Løvdal Stauri
Dagleg Leiar
stauri@hs-bygg.no
+47 906 63 076

Firmainformasjon
Organisasjonsnummer: 996 615 252
Etablert: 2012
Dagleg leiar: Knut Løvdal Stauri