NØRVE TRAFO

NØRVE TRAFOSTASJON


Trafostasjon på 3 etasjer. Kontrakta omfatta i stor grad 
utføring av stadstøypt betongkonstruksjonar.

Stad: Ålesund
Prosjekttype: Trafostasjon
Byggherre: Mørenett AS
Areal: Ca. 1450 m2
Hovudentreprise
Kontrakt: Ca. 23 000 000,- eks mva
Byggeår: 2017-2018